Bubbel

Vad?

BUBBEL står för Berättelser Ur Bibeln Bus eller Lek och är vår söndagsskola.

När?

Klockan 10.00 jämna veckor

Vem?

Alla barn

Program

BUBBEL2018HT

Kontaktpersoner

Annika Svensson
Mail: annikatyngel@gmail.com
Tel: 073-026 24 41