Verksamhet

Törestorps Missionskyrka har ett antal verksamheter igång under hela eller delar av året. För att få mer information om varje verksamhet välj bland verksamheterna under verksamhetsmenyn ovan.