Sydafrika – Pumelela bibelskola

Pumelela Sydafrika

Församlingen stöder en elevkassa för de studenter som inte har möjlighet att bekosta sina egna studier.