Daglediga

Vad?

Varannan månad har pensionärer och daglediga en träff och fikar tillsammans.

När?

Inga fastställda datum utan vi skickar ut en inbjudan vid varje tillfälle. Har du inte fått nån inbjudan eller tackat nej och vill få det i framtiden så hör av dig till någon av kontaktpersonerna.

Vem?

För alla.

Kontaktpersoner:

Pastor Christer Gerle