Daglediga

Vad?

Varannan månad har pensionärer och daglediga en träff och fikar tillsammans.

När?

Inga fastställda datum utan vi skickar ut en inbjudan vid varje tillfälle. Har du inte fått nån inbjudan eller tackat nej och vill få det i framtiden så hör av dig till någon av kontaktpersonerna.

Vem?

För alla.

Kontaktpersoner:

Barbro & Matti Hämäläinen
Tel: 0370-22468
Mob (Barbro): 073-1810011
Epost: mb.hamalainen@tele2.se

Wåge Johansson
Tel: 0370-22521
Mob: 070-6752521
Epost: wage.elenor@gmail.com