Mission

Med Jesu ord i Joh 20:19-23 som grund har församlingen ett uppdrag att inte bara bedriva mission i närområdet. Mission i världen är en viktig del av församlingens verksamhet. Genom ett missionsråd hålls kontakten med de fyra olika missionsområdena som församlingen beslutat rikta sin verksamhet till.